Beställ kläder, mobilskal med ett eget tryck !!!

Integritetspolicy

Personuppgifter

I samband med din beställning godkänner du att eastmedia.se lagrar och använder dina uppgifter
för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av eastmedia.se

All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen.
Personuppgiftsansvarig är Mikael Svensson, eastmedia.se

Kundregistret innehåller företag / förenings namn, organisationsnummer, postadress, e-post,
telefonnummer, samt personuppgifter såsom kontakt person / beställarens namn.
Ändamålet med eastmedia.se behandling av insamlade personuppgifter är att
använda dessa för att

a. Kunna fullgöra köp av tjänster eller köp i webbutiken.

b. Stötta i köp av tjänst- och andra behov.

c. Kunna kontakta dig ex. via e-post.

Hur länge behåller eastmedia.se era uppgifter

När du som kund väljer att maila till eastmedia.se så kommer din e-postadress samt e-posthistoriken
att sparas för att göra det möjligt och lättare kunna följa upp och svara på ett ärende.

Den lagliga grund som eastmedia.se har att behandla dina personuppgifter är rättslig förpliktelse för
ekonomisk redovisning och rapportering, intresseavvägning för kontaktuppgifter i samband med
köp av tjänst samt fullgörande av kundavtal i samband med köp av tjänst eller användandet av
kontakt/offert formulär på webbsidan.

Om du beställer webbhotell, domän eller annan tjänst via eastmedia.se hos FS Data AB kommer
eastmedia.se dela med sig av de personuppgifter som krävs till FS Data AB för att kunna fullfölja
och leverera de ev. beställda tjänsterna.

Utöver de kommer INGA uppgifter att säljas vidare till tredje part. I de fall personuppgifter lämnas
till FS Data AB som eastmedia.se är återförsäljare till inom Sverige säkerställer vi adekvat skyddsnivå
enligt datainspektionens föreskrifter och tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal.

Personuppgifter kan också lämnas ut till myndigheter om vi är skyldiga till det enligt lag.

Allmänt om personuppgiftsbehandlingen

All behandling av personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen.

eastmedia.se sparar bara personuppgifter så länge som det är nödvändigt, därefter raderas de.
Om uppgifter skulle vara ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att de
rättas eller raderas.

Du kan själv begära ett utdrag på vilka uppgifter som eastmedia har registrerade om dig.
För att begära ett data utdrag eller radera data uppgifter >>

eller så skickar du en skriftlig begäran till;

eastmedia.se c/o
Mikael Svensson
Örebrovägen 428 B
61273 Ljusfallshammar

 
Den här webbplatsen använder cookies och frågar dina personuppgifter för att förbättra din webbläsarupplevelse.